Podujatie podporuje spoločnosť Theramex Slovakia s.r.o.


Odborný garant

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Registrácia na kongres